Language Dynamics in the Dutch Golden Age

Research output

UCEMS-publieksdag – De taal van de Republiek: regels of ratjetoe?

Op zaterdag 3 februari 2018 organiseerde het UCEMS (Utrecht Centre for Early Modern Studies) een publieksdag rondom het thema ‘de Macht van het Woord’. Feike Dietz en Cora van de Poppe gaven gebaseerd op hun onderzoek een lezing over de taal van de Republiek.

In de late Middeleeuwen ontwikkelde zich vanuit een situatie van dialectverscheidenheid een eenheidstaal die gebruikt kon worden in verschillende regio’s en verschillende domeinen. Deze eenheidstaal, die wij nu kennen als het Algemeen Nederlands, was echter niet van de een op de andere dag klaar. Vroegmoderne wetenschappers, schrijvers en theologen mengden zich in taaldebatten over de waarde van het gebruik van de volkstaal en de eigenschappen van het Nederlands. Feike en Cora openen de publieksdag met een lezing waarin zij u laten kennismaken met deze nieuwe vroegmoderne taal. In aansluiting op het centrale thema van de dag, stellen zij grofweg twee kwesties centraal: de macht van taal (was taal in vroegmoderne ogen een machtig middel en hoe heeft het Nederlands als standaardtaal uiteindelijk aan macht gewonnen?) en de macht door taal (hoe zetten vroegmoderne schrijvers taal in om hun positie op te eisen en te verstevigen?).

De volledige presentatie kunt u hier downloaden.