Logo Utrecht University

Language Dynamics in the Dutch Golden Age

News

Blogs

  • Onze student-assistent Laura Meijer heeft een blog geschreven over het annotatieproject, waarin de brieven van P.C. Hooft voorzien worden van morfo-syntactische annotaties.
  • Er is een nieuwe blog van Feike Dietz over Rappers van de Gouden Eeuw
  • Wouter Taheij en Carmen Verhoeven bloggen over het transcriberen van een brief van Michiel de Ruyter: hoe gingen ze te werk?
  • Jorik van Engeland schrijft over zijn eerste ervaringen als AiO.
  • Feike Dietz blogt over ‘Spellingsvariatie als betekenisvariatie: over De Hond, Floddertje en de Statenbijbel’.
  • Cora van de Poppe blogt over de wetenschapstaal van Simon Stevin op Neerlandistiek.nl.
  • Sylvia Wijsman blogt over ‘me’ als bezittelijk voornaamwoord in het huidige en historische Nederlands: wat vertelt ons dat over hoe taalvariatie bij gebruikers van het Nederlands werkt? Sylvia’s tekst is te lezen op Neder-L.
  • Feike Dietz kijkt terug en vooruit naar de interactie tussen taal- en letterkunde in de neerlandistiek: een kennismaking met ‘Language Dynamics’ op de website van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde .

 

Pilot-project on negation in the letters of P.C. Hooft, co-funded by Nederlab

Within the dynamic linguistic situation of the Dutch Golden Age, we observe a type of language variation that has rarely been addressed before: variation within individual language users (intra-author variation). This becomes especially clear in the way 17th century authors use negation: they express negation in the Middle Dutch way (i.e. embracing negation, a combination of the negative clitic en and a negative particle niet; compare French ne…pas) as well as in the modern way (single negation: niet). In this Nederlab pilot project, we aim to describe and analyze in detail the linguistic and literary/rhetorical contexts in which these two variants of negation occur within  the letters of the famous Dutch author and politician P.C. Hooft, written between 1600 and 1638. In this period, he used both forms of negation: as earlier research has demonstrated, Hooft stopped using embracing negation in 1638. This pilot project will enrich Hooft’s letters in the Nederlab corpus in such a way that we are able to search for grammatical properties that are specific for 17th century Dutch. We will then analyze in which linguistic, literary and sociolinguistic contexts specific types of negation and negation particles were used.